W jaki sposób pozbyć się kłopotu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie wyłącznie na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Niejednokrotnie wierzycielami są również osoby prywatne, jakie udzielają pomocy pieniężnej z słusznym zabezpieczeniem. Którym? Zwykle są to różnorodnego typu weksle. To oczywiście na tych pismach warto się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją zaświadcza i jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia osoba, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych może emitować prywatne weksle. To oczywiście z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki lub ewentualnie umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych czy również od osób fizycznych jest wspaniałą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtedy szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą sumę stając się jednocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Są także weksle in blanco

Jest to dosyć charakterystyczny rodzaj weksla, który określany jest mianem „gołego”. Firmy, w szerokiej ofercie których znaleźć wolno skup weksli in blanco posiadają wybitnie precyzyjne wymagania wobec ewentualnych kontrahentów. Nieraz na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, których termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli korporacji skupujących weksle ich klientami zwykle są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To naturalnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *